miércoles, 26 de febrero de 2020

NO!


Poesia


La natura és vida
Si contaminem
 i la maltractem ens crida,
Els animals  pateixen el mal
i les plantes es moren.
Volem una vida millor.
La natura és pura
i si la cuidem ens cuida.

Quins són els nostres objectius?


Quins són els nostres objectius?
Les nostres forces i esperances estan destinades a conscienciar a la gent del que està passant en aquest món!
- Convèncer als habitants que siguin més cívics i que contaminin menys.
- Que les persones sàpiguen utilitzar els materials.
- Aportar informació sobre els animals en perill d'extinció.
- Fer veure fer veure a la gent que està destrossant el planeta.
- Col·laborar per reduir el consum de plàstic.
- Ensenyar a respectar el medi ambient .
- Ajudar a reflexionar sobre el consum d’energia.
- Intentar que els éssers humans no siguin tan egoistes en qüestions de medi ambient.
- Millorar els hàbits dels ciutadans per tal d’afavorir el medi ambient.